Văn Hữu

(Tạm xếp theo thứ tự khi nhận được bài)

- Lêthịhạanh

- Chu Văn Hùng

Cẩm Vân

- Huỳnh Công Ánh

- Huỳnh Hồng Quân

Quan Dương

- Các Bản Tin Thủ Đức Louisiana

- Calvin Hoàng

- Thu Ba

- Huy Thanh

- Hạnhduyên

- Ngôthịkimsắc

Giang Mạc Thy

- Chúc Anh

- Đỗ Hữu Tài

- Trần Xuân Thời (Chủ-Tịch Hội-Đồng Giám-Sát

   Tổng-Hội Cựu Sinh-Viên Sĩ-Quan Liên-Trường

   Võ-Khoa Thủ-Đức)

Người Anh Hùng Mũ Đỏ Tên Đương 

-
​​Đôi Lời Với Nhau


Cám ơn sự ghé thăm của qúy vị. Thư Viện Thủ Đức (TVTĐ) là nơi, mới được thành lập, để lưu trữ và phổ biến các thể văn đủ loại, của các văn hữu gốc Liên-Trường Võ-Khoa Thủ-Đức  (kể cả trường Nam Định, Đồng Đế, Long Thành, và các trường Quân Dân Cán Chính khác đã gửi sinh viên đến học tập).  TVTĐ cũng bao gồm cả gia-đình của các chàng trai Thủ Đức và các thân hữu, theo công thức:


Thư Viện TĐ = Thủ-Đức+Gia-Đình+Thân Hữu


Mục đích của TVTĐ là “Góp phần xây dựng một nền văn hoá đầy tình người, để góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn”.  Sẽ không phổ biến những bài soi móc người khác, hay tổ-chức khác, vì sự khác biệt về tôn giáo, địa phương, chính kiến, lập trường, chiến lược, chiến thuật, kế hoạch, hay chủng tộc. 

 

Qúy văn hữu muốn góp bài vào

thư viện này, xin vui lòng gửi đến

haanh05@yahoo.com <---(bấm Email để gửi bài)


lethihaanh

​​​Liên Trường

VÕ KHOA THỦ ĐỨC

​- Bài thơ gốc của huy hiệu "Cư An Tư Nguy" 

- Câu đối tặng bạn đồng môn 

- Các Bản Tin Thủ Đức Louisiana

- Sứ Mệnh của Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức

  Mission of Thu Duc Academy 

- Phương Châm của Liên Trường Võ Khoa TĐ

  Motto of Thu Duc Academy

Lịch Sử Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức

History of Thu Duc Academy

- Các Tướng Lãnh xuất thân từ trường TĐ


TỔNG HỘI

CỰU SVSQ LTVK THỦ ĐỨC HOA-KỲ


FEDERATION

​THỦ DUC MILITARY ACADEMY ALUMNI

FEDERATION (Thu Duc MAAF)


- Sứ Mệnh của Tổng Hội (Mission)

- Mục Đích của Tổng Hội (Purpose)​ 
- Nội Quy của Tổng Hội​ (By Laws)

- Các Cơ Chế Trung Ương của Tổng Hội

- Dự Án Thành Lập Công Trường Tự Do Thủ

  Đức tại New Orleans - Thủ Đức Freedom

  Plaza)

- Dự Án Bảo Vệ và Trùng Tu Nghĩa Trang

  Quân Đội Biên HoàCác Đại Hội Thủ Đức

​- Đại Hội 2015 Orlando

- Đại Hội 2014 Atlanta

- Đại Hội 2012 New Orleans

- Đại Hội 2009 Dallas

- Đại Hội 2005 Dallas

- Đại Hội 2005 New Orleans

- Đại Hội 2004 Úc Châu


Các Khóa Thủ Đức


​Các Khóa Từ 1955 đến 1968

-Khóa 1 Nam Định

-Khóa 1 Thủ Đức. 

-Khóa 2.    -Khóa 3.    -Khoá 4.    -Khóa 5.

-Khóa 6.    -Khóa 7.    -Khóa 8.    -Khóa 9.

-Khóa 10.  -Khóa 11.  -Khóa 12.  -Khóa 13.

​-Khóa 14.  -Khóa 15.  -Khóa 16.  -Khóa 17.

-Khóa 18.  -Khoá 19.  -Khoá 20.  -Khóa 21.

-Khóa 22.  -Khóa 23.  -Khóa 24.  -Khóa 25.

​-Khóa 26.  -Khóa 27.  -Khóa ?

 

Các Khoá Từ 1968 đến 1975

Năm 1968: Khóa 1/68. Khóa 2/68. Khoá 3/68...

Năm 1969: Khóa 1/69.  Khóa 2/69. Khoá 3/69...

Năm 1970:

Năm 1971:

Năm 1972:

Năm 1973:

Năm 1974:

Năm 1975:


Thủ Đức Film

Lính Hội Ngộ -  A Reunion of Soldiers (A Vietnam War Reflection) nhân ngày Đại Hội Thủ Đức New Orleans. Tam Le Films. 30 phút. Có phụ đề.

Bấm vào đây để xem đoạn phim giới thiệu.

Bấm vào đây để có thêm chi tiết.


  • Fur Elise (Bagatelle in A minor WoO 59)3:21

Thư Viện Thủ Đức
Người phụ trách:

Lêthịhạanh

CURSILLO

 Movement

KHU TÀI LIỆU

KHU VĂN BÚT

CHUVINA

Hung Andy Van Chu

Vietnamese INorth America

​​Câu Đối Tặng Bạn Đồng MônThủ Đức


浮 生 何 足 悲 可 憐 國 難 家 仇 壯 志 半 生 流 水 逝 

Phù sinh hà túc bi, khả liên quốc nạn gia cừu, tráng chí bán sinh lưu thủy thệ 

(Phù sinh có tiếc gì, đáng thương nạn nước thù nhà, tráng chí nửa đời theo nước chẩy) 


同 黨 依 然 在 會 看 乾 旋 坤 轉 英 魂 萬 里 烈 風 來 

Đồng môn y nhiên tại, hội khán kiền toàn khôn chuyển, anh hồn vạn lý liệt phong lai 

(Đồng môn còn nơi đây, sẽ thấy trời xoay đất chuyển, hồn thiêng muôn dặm gió bay về)


​Ghi chú:  Câu đối trên đây do Alpha Chu Văn Hùng, Khóa 12 LTVK Thủ Đức, sưu tầm và lưu giữ.  Đây là chữ Chữ Nôm (𡨸  喃) mà tổ tiên đã dùng mấy ngàn năm trước khi có chữ Quốc Ngữ.  Đây không phải là Chữ Hán (𡨸 漢)  hay Chữ Tầu (华 语).