CURSILLO

 Movement

CHUVINA

Hung Andy Van Chu

Vietnamese INorth America


Lịch Sử Liên Trường Võ Khoa Thu Đức

và Tổng Hội Thủ Đức USA


Trường Sĩ-Quan Trừ Bị Thủ-Đức và Nam-Định được thành lập năm 1951 để đáp ứng nhu-cấu phát triển của Quân-Đội Quốc-Gia Việt-Nam đã được thành lập từ ngày 11/5/1950.  Trường có danh xưng bằng tiếng Pháp là Écoles des Cadres de Réserve de Thu-Duc et Nam-Đinh (Trường Sĩ-Quan Trừ-Bị Thủ-Đức và Nam-Định).  Đối với người Việt, được gọi là Trường Võ-Khoa Thủ-Đức hay Trường Sĩ-Quan Trừ-Bị. Trường tại Nam-Định được sát nhập vào trường Thủ Đức năm 1952. Trường Thủ-Đức là trường duy nhất đào tạo sĩ-quan trừ-bị tại Việt-Nam.  Chính-phủ Pháp trực tiếp quản-trị và điếu-hành cả hai trường từ bên nước Pháp.  Năm 1954, sau hiệp-định Geneva (chia đôi Việt-Nam) thì Quân-Đội Pháp giao Quân-Trường Thủ-Đức cho Quân-Đội Việt-Nam và có tên là Liên-Trường Võ-Khoa Thủ-Đức.  Đọc tiếp...


Ghi chú:  Trên đây là chữ Chữ Nôm (𡨸  喃) mà tổ tiên đã dùng mấy ngàn năm trước khi có chữ Quốc Ngữ.  Đây không phải là Chữ Hán (𡨸 漢)  hay Chữ Tầu (华 语).  Chu Văn Hùng.


Sứ Mệnh của Liên TrườngVõ Khoa Thủ Đức

(Thu-Duc Academy Mission Statement)


Mission Statement: The Thu Duc Academy Mission is to educate, train and inspire men to become officers of character, motivated to lead the ARVN (Army Republic of Vietnam) in service to their nation.


Sứ Mệnh: Sứ mệng của trường võ khoa Thủ Đức là giáo dục, đào luyện, và tạo cảm hứng cho những người trai trẻ, trở thành những người sĩ quan đầy đủ nhân cách và sự năng động, để lãnh đạo quân đội Việt Nam Cộng Hòa, phục vụ Tổ Quốc của họ.


Cư An Tư Nguy


Bị nguy là bởi cứ yên vui nơi ngôi phận mình

Bị mất là bởi chỉ lo tới cái hiện có

Bị loạn bởi tin cậy cái trị có sẳn,

Bởi thế, người quân-tử lúc sống yên không

                                                  quên cái nguy

Còn không quên lúc mất 

Khi thịnh-trị không quyên cảnh loạn suy,

Như vậy mới yên thân mà giữ được nước 


Bản dịch của Phạm Thanh Phương

Phương Châm Thủ Đức  


An Nhi Bất Vong Nguy  


Nguy giả an kỳ vĩ giả dã

Vong giả bảo kỳ tồn giả dã

Loạn giả hữu kỳ trị giả dã

Thị cố quân-tử an nhi bất vong nguy

Tồn nhi bất vong vong

Tri nhi bất vong loạn

Thị dĩ nhân an nhi quốc gia khả bảo gia

                       (Không nhớ tên)


Sứ Mệnh của Tổng Hộicựu SVSQ LTVKK Thủ Đức

(Thu Duc MAAF's Mission Statement)

The missions of the Thu Duc MAAF Federation: To unite, support, and facilitate communication between its members and their families.To foster the Academy's aims, ideals, standards and achievements.


(Sẽ đánht tiếng Việt sau)Mục Đích của Tổng Hộicựu SVSQ LTVK Thủ Đức

(Purposes of Thu Duc MAAF)

The purposes for which the Association was formed:

  • To foster comradeship and unity among former cadets of the Thu-Duc ARVN Academy who live in the US;
  • To facilitate communication between the cadets worldwide and promoting the image of Thu-Duc ARVN Academy worldwide,
  • To provide a means of social contact for all members and their families,
  • To provide information of professional, social, or general interest among its members,
  • To further the public understanding of the Thu-Duc ARVN Academy’s aims, ideals, standards, and achievements.


​​(Sẽ đánht tiếng Việt sau)

Câu Đối Tặng Bạn Đồng MônThủ Đức


浮 生 何 足 悲 可 憐 國 難 家 仇 壯 志 半 生 流 水 逝 

Phù sinh hà túc bi, khả liên quốc nạn gia cừu, tráng chí bán sinh lưu thủy thệ 

(Phù sinh có tiếc gì, đáng thương nạn nước thù nhà, tráng chí nửa đời theo nước chẩy) 


同 黨 依 然 在 會 看 乾 旋 坤 轉 英 魂 萬 里 烈 風 來 

Đồng môn y nhiên tại, hội khán kiền toàn khôn chuyển, anh hồn vạn lý liệt phong lai 

(Đồng môn còn nơi đây, sẽ thấy trời xoay đất chuyển, hồn thiêng muôn dặm gió bay về)


​Ghi chú:  Câu đối trên đây do Alpha Chu Văn Hùng, Khóa 12 LTVK Thủ Đức, sưu tầm và lưu giữ.  Đây là chữ Chữ Nôm (𡨸  喃) mà tổ tiên đã dùng mấy ngàn năm trước khi có chữ Quốc Ngữ.  Đây không phải là Chữ Hán (𡨸 漢)  hay Chữ Tầu (华 语) .History of Thu Duc Academy

and Thu Duc MAAF


The Thu-Duc and Nam-Dinh Military Academies were founded in 1951 as part of a French plan to increase the size of the Vietnamese National Army, which officially came into being on May 11, 1950. They were named in French, "Les Écoles des Cadres de Réserve de Thu-Duc et Nam-Dinh".  The Nam-Dinh Academy was merged to Thu Duc Academy in 1952.  The French Government originally administered both academies and all instruction took place in French. ​In 1954, after the Geneva Accords, the management of the academy changed from the French Army to the Vietnamese Armed Forces and the academy was named in Vietnamese, Lien-Truong Vo-Khoa Thu-Duc (Thu-Duc Intercollegiate Military Academy).  More...


​​Lời Chào Huynh Đệ Chi Binh


​Thưa qúy Niên Huynh Trưởng và qúy chiến hữu đồng môn.  Nhiều chiến hữu yêu cầu tôi dành 100 trang trong webpage này, để tạm thời là nơi liên lạc, và lưu trữ những tài liệu chung, của tập thể Thủ Đức chúng ta.  Là một Alpha Thủ Đức, tôi hân hạch được đảm trách công việc này cho đến khi Tập Thể Thủ Đức có một trang website chính thức.


Để trách danh xưng có thể làm chúng ta xa cách nhau hay hiểu lầm.  Tôi xin đặt tên là "Vườn Hoa Thủ Đức" và tạm thời tôi là "Người Nông Dân Giữ Vườn".  Xin qúy Niên Huynh Trưởng và qúy chiến hữu đồng môn vui lòng tiếp tay, gửi về nhứng sinh hoạt và hình ảnh của các Hội hay Hội Khóa mà mình tham gia.  Nếu 100 trang không đủ, tôi sẽ gia tăng số trang để đáp ứng nhu cầu và tài trợ mọi phí khoản để khỏi tốn công qũy.  Chuvina.com là một website chứ không phải là blog. Vì thế, việc kiến trúc, bảo trì, hay sửa đổi có phần khác hơn.  Tôi vừa học vừa làm, nếu có khuyết điểm, xin qúy Niên Huynh Trưởng và qúy chiến hữu đồng môn góp ý và thứ lỗi.


Xin Ơn Trên phù hộ tất cả chúng ta.

ChuVanHung 

​Index - Mục Lục

Của Vườn Hoa Thủ Đức


- Lời Chào "Huynh Đệ Chi Binh" (trong trang này)

​- Bài thơ "Cư An Tư Nguy" (trong trang này)

- Câu Đối Tặng Bạn Đồng Môn (trong trang này)

-  Các Bản Tin Thủ Đức Louisiana


LIÊN TRƯỜNG VO KHOA THỦ ĐỨC

THỦ DUC MILITARY ACADEMY

Sứ Mệnh của Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức

  Mission of Thu Duc Academy (trong trang này)

- Phương Châm của Liên Trường Võ Khoa TĐ

  Motto of Thu Duc Academy (thơ, trong trang này)

Lịch Sử Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức

  History of Thu Duc Academy (trong trang này)

- Các Tướng Lãnh xuất thân từ trường TĐ (sẽ có)


TỔNG HỘI CỰU SVSQ LIÊN TRƯỜNGVÕ KHOA THỦ ĐỨC HOA-KỲ

​THỦ DUC MILITARY ACADEMY ALUMNI

FEDERATION (Thu Duc MAAF)


- Sứ Mệnh của Tổng Hội (Mission) (trong trang này)

- Mục Đích của Tổng Hội (Purpose)​ (trong trang này)
- Nội Quy Tổng Hội Thủ Đức​ (By Laws)

- Các Cơ Chế Trung Ương của Tổng Hội

- Dự Án Thành Lập Công Trường Tự Do

  (Freedom Plaza)

- Dự Án Bảo Vệ và Trùng Tu Nghĩa Trang

  Quân Đội Biên Hoà

  

Các Đại Hội Thủ Đức

Đại Hội 2015 Orlando

Đại Hội 2014 Atlanta

Đại Hội 2012 New Orleans

Đại Hội 2009 Dallas

Đại Hội 2005 New Orleans

Đại Hội 2005 Dallas

Đại Hội 2004 Úc Châu

Trang của các Khóa Thủ Đức

Hay các Hội Khoá


Các Khóa Từ 1955 đến 1968

-Khóa 1 Nam Định

-Khóa 1 Thủ Đức. 

-Khóa 2.    -Khóa 3.    -Khoá 4.    -Khóa 5.

-Khóa 6.    -Khóa 7.    -Khóa 8.    -Khóa 9.

-Khóa 10.  -Khóa 11.  -Khóa 12.  -Khóa 13.

​-Khóa 14.  -Khóa 15.  -Khóa 16.  -Khóa 17.

-Khóa 18.  -Khoá 19.  -Khoá 20.  -Khóa 21.

-Khóa 22.  -Khóa 23.  -Khóa 24.  -Khóa 25.

​-Khóa 26.  -Khóa 27.  -Khóa ...

 

Các Khoá Từ 1968 đến 1975

Năm 1968: -Khóa 1/68.   -Khóa 2/68.  -Khoá 3/68...

Năm 1969: -Khóa 1/69.   -Khóa 2/69.  -Khoá 3/69...

Năm 1970:

Năm 1971:

Năm 1972:

Năm 1973:

Năm 1974:

Năm 1975:


Thủ Đức Film:

Lính Hội Ngộ -  A Reunion of Soldiers (A Vietnam War Reflection). Đại Hội Thủ Đức New Orleans. Tam Le Films. 30 phút. Có phụ đề.   Bấm vào đây để xem đoạn phim giới thiệu. Bấm vào đây để có thêm chi tiết.