CURSILLO

 Movement

CHUVINA

Hung Andy Van Chu

Vietnamese INorth America

CHU VĂN HÙNG, Trang 6. < 1  2  3  4   5   6   7   8   9   10   11   12... >

Vĩnh Biệt Cựu SVSQ Hoàng Văn Sắc
1944-2011

    Gói Lại Đời Anh
   Bài Thơ Vĩnh Biệt Hoàng Văn Sắc

                 

Sáng nay dậy thật sớm
Tìm một lá cờ vàng
Đi phủ hồn anh Sắc
Tin đến qúa ngỡ ngàng

Lái xe đến nhà quàng
Không thấy ai vào ra
Nghĩ rằng không ai mất
Thả bộ đi lang thang

Rồi một chị khăn tang
Lái xe đến vội vàng
Mang vòng hoa phúng điếu
Nét mặt buồn mênh mang

Tôi đến hỏi cho chắc
“Ông Sắc mất thật không?”
Chị òa lên nức nở
Chỉ tay vào nhà quàng

Mới hôm nao tâm sự
Anh nói truyện Phước Tuy
Đời lính mất mát nhiều
Theo vận nước thịnh suy

Hôm nay
Chiến hữu của anh
Đồng bào của anh
Xin gói lại cho anh
Niềm danh dự không bao giờ mất
Vì nó ở trong tim anh
Người chiến binh can trường

Hôm nay
Vĩnh biệt trong buồn thương
Xin phủ lên anh
Niềm đau dân tộc

Và nỗi buồn của quê hương
Xin gói lại đời anh
Trong lá cờ vàng tươi thắm.


Chu Văn Hùng
Chuvina.com/hoangsac.html

Thư Cảm Tạ

Của Gia Đình Anh Hoàng Văn Sắc


Gia đình chúng tôi xin cảm tạ và tri ân Hội Cựu SVSQ Thủ Đức đã đến phân ưu, chia buồn, phúng điếu, và làm lễ phủ cờ cho

Linh-Hồn Giuse Hoàng Văn Sắc

 Chúng tôi không biết lấy gì để đền ơn qúi vị. Chỉ biết xin Thiên Chúa là cha nhân lành, đổ tràn hồng ân nơi qúi vị.


Vợ:   Teresa Trương Bích Thuận
Em:   - Bibi Ana Hoàng Thị Lộc, chồng và các con.
          - Anton Hoàng Hữu Phước, vợ và các con
Con:  - Giuse Hoàng Trương Phi Toàn, vợ và 2 con, Amy & Andy
          - Linh-Mục Vicent Hoàng Trương Tất Thắng, C.Ss.R
          - Maria Hoàng Trương Uyên Thy, chồng và 2 con, Kim Thanh &

                                                                                              John Tuấn.
          - Anton Hoàng Trương Thuận Hải
          - Giuse-Maria Hoàng Trương Hồng Hải
          - Giuse Hoàng Trương Tuấn Tú


Tang Gia Đồng Bái Tạ