CURSILLO

 Movement

CHUVINA

Hung Andy Van Chu

Vietnamese INorth America


Phiếu Báo Tin Qua Bưu Điện
(Nếu không còn cách nào nhanh hơn)

Xin đánh máy hay viết tay vào một trang giấy nào cũng được

Họ và Tên (Your Full Name):  _________________________________________

Điện-thoại (Your Phone):      _________________________________________

E-mail:                                 _________________________________________

Điạ-Chỉ (Your Address): _________________________________________
(Không đề địa chỉ cũng được)

 

 
TÔI CÓ TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC DƯỚI ĐÂY (MY TIPS RELATED TO):

[   ]  Gián-Điệp/Tình-Báo (Foreign Espionage)
[   ]  Tham Nhũng/Hối Mại Quyền Thế (Public Corruption)
[   ]  Khủng-Bố (Terrorism)
[   ]  Băng Đảng (National/international Organized Crime)
[   ]  Nạn Buôn Người (Human Trafficking
[   ]  Những Điều Khác (Others)

Những chi tiết ghi thêm khác, nếu có (Additional information, if any):


      

Gửi phiếu này về địa chỉ:

FBI

C/O Andy Van Chu
2901 Leon C. Simon Blvd.
New Orleans, LA 70126.

Nếu có sự nghi ngại về địa chỉ trên đây, xin bấm vào đây để kiểm chứng. Đó là trang web của FBI New Orleans (FBI New Orleans, Louisana Field Office)

Giúp Nước: Báo Cáo Tội Phạm

(Help your Country: Reporting Crime)


FBI cần đến sự tiếp tay của BẠN


Vì phúc lợi chung, vì con cháu của chúng ta, đã đến lúc chúng ta cần góp tay bảo vệ và xây dựng nơi mà chúng ta đã chọn làm quê hương.  FBI cần đến sự tiếp tay của tất cả chúng ta. Xin qúy bạn cung cấp cho FBI những tin-tức dẫn tới việc bắt giữ những người làm gián-điệp, hay âm mưu làm giám-điệp, cũng như những tin tức giúp phòng ngừa được các hành động gián-điệp. Hai lãnh vực an-ninh dưới đây rất khẩn trương:

(1) Khủng-Bố (Terrorism) 
(2) Gián-Điệp/Tình-Báo (Foreign Espionage). 


Ba lãnh vực quan trọng khác cũng cần đến sự tiếp tay của chúng ta:

(3) Tham Nhũng hay Hối Mại Quyền Thế (Public Corruption)
(4) Băng Đảng (National/international Organized Crime)
(5) Buôn Người (Human Trafficking). Nhất là nạn buôn bán thiếu-nữ từ Việt-Nam.


Để báo tin, xin liên lạc với các văn-phòng FBI gần nhất. Địa-chỉ FBI có thể tìm thấy trong Điện-Thoại Niên-Giám hay BẤM VÀO ĐÂY để vào trang web của FBI tìm địa chỉ FBI nơi bạn cư trú.

​Cũng có thể báo tin qua internet bằng cách bấm vào PHIẾU BÁO TIN KHẨN - FBI TIPS trên đây, điền phiếu và bấm vào nút SUBMIT để gửi tin đi. 

​Nếu những cách báo tin trên đây không thực hiện được, qúi bạn có thể điền Phiếu Báo Tin Qua Bưu Điện dưới đây và gửi về địa-chỉ ghi trong phiếu.

Mọi nguồn tin sẽ được giữ kín.  FBI địa phương sẽ liên lạc kín đáo với bạn. Có thể báo tin dù bạn không ở trong nước Mỹ hay không phải là công dân Mỹ.

Xin vui lòng tiếp tay phổ biến rộng rãi bản tin này trên các diễn đàn internet, báo-chí, đài phát thanh, và đài truyền hình mà qúi bạn liên hệ được.  Cũng xin vui lòng phổ biến địa chỉ trang web này đến những người trong danh sách e-mail quí bạn có.

Xin Ơn Trên phù hộ tất cả chúng ta và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
GS Chu Văn Hùng, PhD