CURSILLO

 Movement

CHUVINA

Hung Andy Van Chu

Vietnamese INorth America

Các Vị Tướng Tư Lệnh

Tiền Nhiệm

Của Bộ Tư Lệnh TQLC Trừ Bị Hoa Kỳ 

Và Lực Lượng TQLC Bắc Phương

Lt. General Richard P. Mills  

Commander of U.S. Marine Corps Forces Reserve

and Marine Forces Northern Command. 

Tư Lệnh TQLC Trừ Bị Hoa Kỳ

Kiêm Tư Lệnh Lực Lượng TQLC Bắc Phương.

Lt. General Richard P. Mills 

And Vietnamese New Year

​(More pictures will come from LCpl Requena Gamez, J J)

Ghi chú: Muốn xem hình dưới đây lớn hơn, xin bấm vào hình đó

U.S. Marine Corps Forces Reserve and Marine Forces Northern Command 

Bộ Tư Lệnh TQLC Trừ Bị Hoa Kỳ và Lực Lượng TQLC Bắc Phương.

Buổi chào cờ Việt, Mỹ, đầu năm Ất Mùi năm nay rất là đặc biệt, thể hiện được hai điều quan trọng:

  • Tinh thần kết nghĩa, tương kính và thân ái, giữa anh em TQLC Hoa Kỳ và tập thể Sĩ Quan Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. 

​​

  • Tinh thần đoàn kết, qúy mến và thân thương, giữa đồng bào mọi ngành mọi giới, với tập thể chiến sĩ QLVN Cộng Hoà. 


Năm nay, Cha Trần Văn Nam, Chánh Sứ và Hội Đồng Giáo Sứ Thánh Lê Thị Thành đã chính thức mời Hội Thủ Đức đảm trách buổi chào cờ đầu năm.  Để buổi lễ thêm phần long trọng và tạo thêm uy tín cho tập thể Chiến Sĩ VNCH, Alpha Huỳnh Hồng Quân (Cựu HT Thủ Đức Louisana và cựu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Thủ Đức Hoa Kỳ) đã điện thoại mời Trung Tướng Richard P. Mills đến tham dự và xin mượn Ban Quân Nhạc.  Theo truyền thống hổ trợ tốt đẹp giữa đôi bên đã có từ lâu, Tướng Mills thoả mãn mọi yêu cầu của Thủ Đức.  Vì giáo sứ đang có hội chợ, không đủ chỗ, nên Alpha Quân chỉ xin mượn Marine Band (30 người) chứ không giám mượn President Marine Band (100 người) như vài lần trước đây..  Tướng Milles ra lệnh cho Ban Quân Nhạc tập dượt lại Bản Quốc Ca Việt-Nam.

Tướng Richard P. Mills hiện là Tư Lệnh TQLC Trừ Bị Hoa Kỳ kiêm Tư Lệnh Lực Lượng TQLC Bắc Phương (Commander of U.S. Marine Corps Forces Reserve and Marine Forces Northern Command).  Ông đảm nhận chức vụ này từ năm 2013. Hội Thủ Đức đã đến với ông trong ngày nhận chức và luôn luôn tham dự các buổi lễ bàn giao tại BTL TQLC này.  Bộ Tư Lệnh hiện có hơn 100,000 quân và có 160 Trung Tâm Huấn Luyện ở 47 Tiểu Bang, từ Thủ Đô Hoa Kỳ đến Puerto Rico.  Lực Lượng TQLC Bắc Phương hiện có 4 đơn vị chủ lực cơ hữu: Sư Đoàn 4 TQLC, Sư Đoàn 4 Không Quân TQLC, Sư Đoàn 4 TQLC Chiến Lược Đa Nhiệm, và nhiều đơn vị quan trọng khác.  Năm 2010, Tướng Mills là vị tướng TQLC Hoa Kỳ  đầu tiên đảm trách chức vụ Tham Mưu Trưởng Quân Lực Tác Chiến của NATO.

Tướng Mills rất tế nhị và khiêm nhường.  Mỗi khi gặp anh em Thủ Đức, ông thường đứng nghiêm và chào trước.  Ông luôn luôn nhắc nhở quân sĩ của ông rằng: “Năm 1975, những người cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức này đã là những người sĩ-quan hay tướng lãnh can trường đầy kinh nghiệm chiến trường.  Lúc đó tôi mới ra trường với cấp bậc thiếu úy và chưa có một ngày kinh nghiệm gian khổ nào như họ”.

Hội Hải Quân và rất đông anh em của các quân binh chủng VNCH cũng đã tham dự buổi lễ, với mầu cờ sắc áo uy nghiêm của họ.  Đầu năm Ấ Mùi đã thể hiện được tinh thần Huynh Đệ Chi Binh cao qúy của tập thể Quân Dân Cán Chính VNCH chúng ta.

Alpha Huỳnh Hồng Quân, nói riêng, và anh chị em trong Hội Thủ Đức, nói chung, đã tạo được một mùa xuăn mới đầy phấn khởi và đầy niềm tin mến nơi Cộng Đồng Việt Nam Louisiana.

Chu Văn Hùng

chuvina.com/tet2015.html

Lt. General Richard P. Mills and Vietnamese New Year

Trung Tướng Richard P. Mills và Tết Việt-Nam