CURSILLO

 Movement

CHUVINA

Hung Andy Van Chu

Vietnamese INorth America

   Trang FBI

FBI, Cơ Quan Chính Quyền Làm Việc Rất Tốt

FBI, Government Agency that Works Well

By Clancy DuBos, Commentator, WWLTV 


It’s fashionable these days to dislike the federal government.  But at least one federal agency has been doing a great job: Consider the difference that the Justice Department has made in cleaning up Louisiana politics. If it weren’t for the U.S. Attorney’s Office and the FBI, we might never see crooked politicians going to jail. 

In the New Orleans area alone, federal prosecutors in recent years have convicted dozens of crooked politicians and their cronies. They’ve also launched major investigations into police abuse. On top of all that, the FBI has several ongoing, major corruption investigations under way across southeast Louisiana. 

In the wake of Hurricane Katrina, citizens led the way in pushing major political reforms, but there’s only so much that citizens can do on their own. By vigorously pursuing corruption cases, the feds have helped bring the kind of transformational change to local politics that voters clearly want.So the next time you hear people complaining about the federal government, remind them that, when it comes to cleaning up local politics, the feds are doing something right.  
Ngăn Chận Quân Khủng Bố Tấn Công

Preventing Terrorist Attack


Dù bạn sống ở bất cứ nơi nào trong thế giới này, sự tiếp tay của bạn rất cần thiết để ngăn chận quân khủng bố tấn công, và tin tức bạn cung cấp sẽ bảo vệ được tính mạng của nhiều người dân lành (như bạn và những người thân yêu của bạn).  


No matter where you live in the world, your assistance is needed in preventing terrorist acts. Any leads provided could save innocent lives.


More... Đọc tiếp


Giúp Nước: Báo Cáo Tội Phạm

Help Your Country: Reporting Crime

​​Vì phúc lợi chung, vì con cháu của chúng ta, đã đến lúc chúng ta cần góp tay bảo vệ và xây dựng nơi mà chúng ta đã chọn làm quê hương.  FBI cần đến sự tiếp tay của tất cả chúng ta. Xin qúy bạn cung cấp cho FBI những tin-tức dẫn tới việc bắt giữ những người làm gián-điệp, hay âm mưu làm giám-điệp, cũng như những tin tức giúp phòng ngừa được các hành động gián-điệp. Hai lãnh vực an-ninh dưới đây rất khẩn trương.

(1) Khủng-Bố (Terrorism) 
(2) Gián-Điệp/Tình-Báo (Foreign Espionage).

Ba lãnh vực quan trọng khác cũng cần đến sự tiếp tay của chúng ta.

(3) Tham Nhũng hay Hối Mại Quyền Thế (Public Corruption)
(4) Băng Đảng Quốc Gia/Quốc Tế (National/international Organized Crime)
(5) Buôn Người (Human Trafficking). Nhất là nạn buôn bán thiếu-nữ Việt.

​More... Đọc tiếp

FBI Điều Tra Những Gì
What FBI Investigate

Gián Điệp (Spies), Quân Khủng Bố (Terrorists), Điện Tặc (Hackers), Sách Nhiễu Tình Dục Trẻ Em (Pedophiles), Bạo Chúa (Mobsters), Trùm Băng Đảng (Gang leaders), Giết Người Hàng Loạt (Serial killers). FBI điều tra tất cả, và nhiều điều hơn thế nữa (FBI investigate them all, and many more besides).


 • Khủng Bố (Terrorism)
 • Phản Gián (Counter intelligence)
 • Tội Phạm trên Mạng Lưới (Cyber Crime)
 • Tham Nhũng hay Hối Mại Quyền Thế (Public Corruption)
 • Quyền Công Dân (Civil Rights)
 • Tội Phạm Có Tổ Chức (Organized Crime)
 • Công Chức Phạm Pháp (White-Collar Crime)
 • Bạo Hành và Trộm Lớn (Violent Crimes & Major Theft)


Mục Lục - Index

Trang FBI -FBI Page


 • FBI Cơ Quan Chính Quyền Liên Bang Làm Việc Rất Tốt (FBI, Government Agency That Works Well)   (Trong trang này - On this page) • Những Điều Đã Học Được Trong Quân Ngũ: Trách Nhiệm, Sự CỐng Hiến, và Lãnh Đạo(Lesson Learnned from Military Service: Duty, Dedication and Leadership)By Director of FBI


 • Bạn Giúp FBI như thế Nào(How You Can Help FBI) ​(Bấm vào đây)


 • ​​Liên Lạc Với FBI Như Thế Nào(How to Contact FBI)


 • ​Chương Trình FBI Chống Lại Tội Phạm Trẻ Em (FBI Crimes Against Children Program)


 • Tự Cho Bạn Một Đặc Ân: Hãy Thông Minh Đối Với Tội Phạm (Do Yourself favor: Be Crime Smart)