CURSILLO

 Movement

CHUVINA

Hung Andy Van Chu

Vietnamese INorth America

Alpha Huỳnh Văn Chính (cựu Đại Tá Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 7, Tỉnh Trưởng Rạch Gía) thay mặt ChủToạ-Đoàn công bố kết quả việc bầu cử như sau. 

Hội-Đồng Quản-Trị gồm có Alpha Phạm Trung Cang (Geogia), Alpha Trần Văn Ngà (Sacramento), Alpha Trần Xuân Thời (Minnisota), Alpha Nguyễn Hữu Chế (Michigan), và Alpha Bùi Láng (Houston).  Chủ Tịch (Chairman) của HĐQT là Alpha Phạm Trung Cang.

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành là Alpha Phạm Trung Cang. Các chức vụ khác sẽ do Chủ Tịch mời sau.  Việc tổ chức, điều hành và sinh hoạt của HĐĐH được quy định nơi Chương 8 bản Nội Qui.

Chủ-Tịch Hội-Đồng Cố Vấn là Alpha Trần Văn Ngà. Các chức vụ khác sẽ do Chủ Tịch mời sau.  Việc tổ chức, điều hành và sinh hoạt của HĐCV được quy định nơi Chương 9 bản Nội Qui.

Chủ-Tịch Hội Đồng Giám Sát là Alpha Trần Xuân Thời. Các chức vụ khác sẽ do Chủ Tịch mời sau.  Việc tổ chức, điều hành và sinh hoạt của HĐGS được quy định nơi Chương 10 bản Nội Qui.

DẠ TIỆC KẾT THÚC

Đại Hội Mùa Thu 2014 đã được kế thúc bằng một buổi đại dạ tiệc vui tươi sống động, do Hội Gorgia tổ-chức, tại nhà hàng Happy Valley với trên 700 Alpha Thủ Đức, thân hữu, và quan khách tham dự.  Phần văn nghệ đầy “tình lính” với sự góp mặt của nhiều ca-sĩ nổi tiếng tại Atlanta, Ca-đoàn Tổng Hội Thủ Đức, và hai danh ca “em gái hậu phương” Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan.  Mọi người chia tay nhau trong luyến tiếc thân tình, mong sớm được gặp lại nhau trong một ngày “Thủ Đức Gọi Ta Về” khác.  Mọi người ra về mang theo một ước vọng chung: VIỆT-NAM DÂN CHỦ, TỰ DO VÀ NO ẤM.

Xin lỗi, phần tiếp theo dưới đây còn đang làm

BẦU CỬ CÁC CƠ-CHẾ TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2014-2016

Trước khi bầu cử, Alpha Chu Văn Hùng đã trình bầy tóm lược về Chương 7 của Nội-Quy hiện hành, nói về Hội Đồng Quản-Trị và việc bầu cử.  Theo Alpha Hùng, bản nội quy đã được soạn thảo kỹ lưỡng, phù hợp với 50 bộ luật về Hội Bất-Vụ-Lợi, của cả 50 Tiểu Bang.  Và cũng phù hợp với quan niệm và cách sinh hoạt hội đoàn của người Việt chúng ta.  Bản Nội Quy đã được tạm chấp thuận tại Đại Hội Dallas 2005, đã tu chính và châp thuận chính thức tại đại hội Dallas 2009. 


Alpha Hùng cũng xin phép đôi phút để chia sẻ nỗi ưu tư về sự đoàn kết của CĐ người Việt.  HIỆN NAY, KHỐI NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA ĐANG BỊ PHÂN TÁN NẶNG NỀ.  Không phải vì chúng ta thiếu thiện chí hay lòng yêu nước.  Nhưng lại vì thiếu sự hiểu biết về khoa tổ chức hội đoàn và kỹ thuật điều hành các buổi hội họp, hội thảo.  Có người, vô tình hay cố ý, vẫn tạo nên khủng hoảng, vì vẫn còn lầm lẫn giữa “tư-do” và “vô luật lệ”.  Để góp phần xây dựng chung, tôi xin chân thành giới thiệu hai tài liệu căn bản để qúy chiến hữu tùy nghi xử dụng tại địa phương của mình. Tài liệu thứ nhất, là bộ luật về Hội Vụ Lợi và Bất-Vụ-Lợi riêng của mỗi Tiểu Bang (Corporation Law), qui định rõ ràng cách tổ chức và điều hành các công ty thương mại, hay hội đoàn.  Tài liệu thứ hai, là cuốn Quy Ứớc Hội Họp và Quyền Tranh Luận Trật Tự (Robert’s Rules of Order) được xử dụng nghiêm chỉnh khắp nơi.  Từ các trường trung tiểu học, các công ty và hội đoàn công tư lớn nhỏ, các cơ quan quân dân cán chính, đến Quốc Hội Lưỡng Viện và Tối Cao Phá Viện. Alpha Hùng cũng nhắc lại một điểm riêng. Khi nhận lời soạn thảo Nội Qui, Alpha Hùng đã xin, và được đại-hội 2005 chấp thuận, không đề cử, hay bầu cử, vào cách cơ-chế trung ương trong vòng 20 năm (chỉ còn 11 năm nữa).  

Alpha Chu Văn Hùng trình bầy tiếp về Nội Quy của Tổng Hội hiện hành,


(1) Hội Đồng Quản-Trị (Board of Directors) là cơ-quan đầu não của Tổng Hội, gồm có năm Quản-Trị-Viên (Director), nhiệm kỳ hai năm, không qúa hai nhiệm kỳ liên tiếp, và do Đại-Hội bầu ra theo thể thức đơn danh, phiếu kín.


(2) Thứ bậc bầu cử Quản-Trị-Viên được qui định như sau: Bầu Quản-Trị-Viên thứ nhất.  vị này kiêm chức vụ Chủ-Tịch (Chairman) của HĐ Quản-Trị và cũng là Chủ-Tịch (President) của HĐ Điều-Hành (Exceutive Board). Theo luật và Nội Quy, vị này là CHỦ-TỊCH TỔNG-HỘI HAY TỔNG-HỘI-TRƯỞNG.  Bầu Quản-Trị-Viên thứ hai.  Vị này kiêm chức vụ Chủ-Tịch HĐ Cố Vấn (Advisory Board).  Bầu Quản-Trị-Viên thứ ba.  Vị này kiêm chức vụ Chủ-Tịch HĐ Giám Sát (Oversight Board).  Bầu Quản-Trị-Viên thứ bốn. Và Bầu Quản-Trị-Viên thứ năm.


(3) Để được tranh cử vào HĐ Quản-Trị,  Ứng-Cử-Viên (tình nguyện hay được đề cử) phải là:  (a) đương kim hay cựu thành viên ban chấp hành của các Hội, Hội Khóa, hay Khu Hội;  (b) đương kim hay cựu thành viên của HĐ Quản-Trị, HĐ Điều-Hành, HĐ Chỉ-Đạo, hay HĐ Giám-Sát.  

4. Tổng Hội Thủ Đức đã thường xuyên tiếp xúc, qua nhiều hình thức, với các tổ-chức quân dân cán chính và tuổi trẻ trong nước, để việc vận động cho các chương trình, ngắn hạn và dài hạn, mang lại phúc lợi cho quê nước đồng bào sớm thành công (không tiếp xúc với Đảng Cộng Sản VN tại Hà-Nội và Đảng Cộng Sản Mỹ tại 235 W. 23rd St. New York).


5. Tổng Hội Thủ Đức đã sinh-hoạt thường xuyên với các hội cựu quân nhân Mỹ và Việt-Nam khác để tỏ lòng biết ơn về những hy-sinh cao cả của họ trong Thế Chiến Thứ II, cũng như chiến tranh Việt-Nam, Hàn Quốc, I-rắc, và Afganistan.


6. Tổng Hội Thủ Đức đã được tuyên dương nhiều lần bởi các chính-quyền cấp Thị Xã (City) và Vùng (County/Parish).Hội Đồng Thành Phố New Orleans đã vinh danh Tổng-Hội Thủ Đức qua Nghị Quyết chọn Ngày 15-4 hàng năm là ngày SĩQuan Thủ-Đức QLVNCH.


7. Tổng Hội Thủ Đức đã góp phần tích cực trong việc vận động để Cờ Vàng được công nhận.Tiểu Bang Louisiana là nơi công nhận Cờ Vàng đầu tiên tại Hoa Kỳ (công lao của Alpha Huỳnh Hồng Quân).Tiểu Bang Alabama là nơi công nhận Cờ Vàng mới nhất tại Hoa Kỳ (Công lao của Alpha Nguyễn Sơn).


8. Tổng Hội Thủ Đức cố gắng phát triển khối Hậu Duệ, để cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam Độc Lập, Dân Chủ, Tư Do được tiếp nối đến thành công.


9. Tổng Hội Thủ Đức tiếp tục gây qũy và trực tiếp chuyển về cho các anh em TPB Thủ Đức tại quê nhà.


10. Tổng Hội Thủ Đức tiếp tục nghiên cứu, soạn thảo kế hoạch, và thăm do dư luận về việc Bảo Tồn và Trùng Tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà.

3. Tổng Hội Thủ Đức đã thường xuyên tiếp xúc với các cơ-quan Lập-Pháp và Hành-Pháp Hoa Kỳ để vận động tích cực cho các chương trình, ngắn hạn và dài hạn, mang lại phúc lợi cho quê nước đồng bào, nơi ngàn dặm xa xôi.

2. Tổng Hội Thủ Đức đã sinh-hoạt với các đơn-vị của Quân Lực Hoa Kỳ, cấp trung-ương và địa-phương, để khích lệ họ và cùng họ xây dựng một thành trì vững mạnh cho thế giới tự do.Nhiều Tướng Lãnh, Dân Biểu và Nghị Sỹ đã lấy hai khẩu hiệu của trường Thủ-Đức chúng ta, “CƯ AN TƯ NGUY” hay “SI VIS PACEM PARA BELLUM”, làm phương châm làm việc của họ: “IF YOU WANT PEACE PREPARE FOR WAR”.

Tướng Trần Bá Di

Người Anh Kính Mến Của Đại Hội

ƯU KHUYẾT ĐIỂM

Một ưu điểm đầy khích lệ cần được nêu ra cho tình “Hynh Đệ Chi Binh” thêm đậm đà.  Tướng Trần Bá Di, cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 9, dù tuổi cao, đã đến thăm đại hội từ buổi sáng tại hội-trường và buổi tối chủ tọa lễ bàn giao, trao Kỳ Hiệu, giữa hai vị tân và cựu Tổng Hội Trưởng.  Tướng Trần Bá Di đã nhận được sự kính mến chân thành của toàn thể Alpha Thủ Đức, gia đình, và quan khách tham dự đại-hội.


Một khuyết điểm đầy chân tình cũng cần được nêu ra cho niềm vui “Thủ Đức Gọi Ta Về” thêm phần thắm thiết.  Vì số Alpha Thủ Đức và thân nhân về tham dự quá mức dự trù, nhưng nhà hàng chỉ có thể chứa được khoảng 700 người, nên Ban Tổ Chức đã phải đi “năn nỉ” trả lại hơn 100 vé cho thân hữu và quan khách địa phương.

BÁO CÁO CÁC THÀNH QỦA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TỔNG HỘI 


Với tinh thần trách nhiệm cao qúy và sự kiên trì, Alpha Huỳnh Hồng Quân, Tổng-Hội-Trưởng hai nhiệm kỳ (2010-2014), đã báo cáo 10 thành qủa chính trong 8 năm vừa qua.


(1). Tổng Hội Thủ Đức đã gây được uy tín và sự cảm phục trong lòng người dân Mỹ. Tạo được một thế đứng tốt đẹp cho tập thể Thủ Đức chúng ta nơi quê hương mới này.

Tổng-Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan

  Liên Trường Võ-Khoa Thủ-Đức


Đại Hội Mùa Thu 2014 Tại Atlanta

Và Những Thành Quả Đã Đạt Được của Tổng-Hội

Tóm Lươc: Chu Văn Hùng, Khóa 12

Hình Ảnh: Alpha Trần Bửu Khánh, Phóng Viên Quân Đội (phongvienquandoiphotoalbum.net)

và Alpha Trần Luân (Louisiana)


Trong tinh thần phấn khởi, hân hoan, và hải hòa, Tổng-Hội Cựu SVSQ Thủ-Đức tại Hoa Kỳ, đã kết thúc tốt đẹp Đại-Hội Mùa Thu 2014, tại Atlanta, ngày 15/11/2014. Thành phần tham dự gồm các Cơ-Chế Trung Ương và 17 phái đoàn.  Một số đông phu nhân và thân nhân của các Alpha đã đến tham dự đại-hội, tô thêm nét tươi đẹp cho mùa thu mới của vùng trời Atlanta.  Đại Hội kết thúc với nghi lễ trình diện các Cơ-Chế Trung Ương và lễ bàn giao Kỳ Hiệu giữa cựu Tổng Hội Trưởng, Alpha Huỳnh Hồng Quân, và tân Tổng Hội Trưởng, Alpha Phạm Trung Cang, tại nhà hàng Happy Valley.