CURSILLO

 Movement

CHUVINA

Hung Andy Van Chu

Vietnamese INorth America

Những Căn Nhà trong Làng Việt Nam

Làng Việt-Nam Đầu Tiên Tại Hoa-Kỳ

Hình Alpha Chu Văn Hùng ký văn kiện, chuyển tặng 4 mẫu đất để thành lập Giáo Xứ Công-Giáo VN đầu tiên tại Hoa Kỳ, Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam (Mary Queen of Vietnam).

 

Từ bên trái: Luật Sư của Alpha Hùng, Đức Cha Mai Thanh Lương, Alpha Chu Văn Hùng, Cụ Chánh Nguyễn Văn Thi, và Luật Sư Toà Tổng Giám Mục New Orleans.

Dựng Bảng Lậ̣p Làng Việt Nam

Đầu Tiên và Lớn Nhất Tại Hoa Kỳ

Chiếc xe ủi đất đầu tiên đến khai quang khu đất 100 mẫu
để xây cất làng VINA.  Dấu x là Alpha Chu Văn Hùng.

Sr. Catarina Chu Thuyết Mai thăm một

căn nhà trên đường VanChu Drive

Con Đường Van Chu Mới

Và Dòng Sông Mississippi


Dòng sông Mississippi dài 3,544 cây số (km), khởi điểm từ New Orleans rồi lan toả qua 31 Tiểu Bang của Hoa-Kỳ  và 2 Tỉnh của Canada.  Sông Mississippi là con sông lớn thứ hai của Mỹ Châu (sau sông Missouri).  Năm 1541, người Âu Châu đầu tiên đặt chân đến dòng sông này.  Năm 1699, Pháp công bố vùng chung quanh cửa sông là thuộc địa của Pháp và đặt tên là “La Louisiana”.  Năm 1803, Hoa Kỳ mua “La  Louisiana” để thành lập Tiểu Bang Louisiana và toàn diện hay một phần của 15 Tiểu Bang khác.


Năm 1975, người Việt khởi sự đến định cư ở hai bên bờ dòng sông Mississippy phì nhiêu này, nhưng mãi đến năm 1984, một cựu Sinh-Viên Sĩ-Quan Liên Trường Võ Khoa Thủ-Đức, đã “đơn phương độc mã”, đứng ra thành lập ngôi làng Việt-Nam lớn nhất tại Mỹ; nằm ở phía đông dòng sông thơ mộng này.  Người cựu SVSQ đó là Alpha Chu Văn Hùng, Khóa 12 Thủ-Đức. Chúng ta có thể tìm thấy bản đồ ngôi làng này, trên Internet, khi đánh  hàng chữ, “VanChu Dr. New Orleans, LA 70129”.


Khởi  thủy, con đường Van Chu (hay Vanchu) có tên là Hung Van Chu,  nhưng để vinh danh dòng họ “Chu Văn” nên HT Hùng đã xin Thị-Trưởng và Hội-Đồng Thị-Xà, bỏ bớt chữ Hùng. Thị Xã in lại toàn bộ bản đồ vào năm 1987.  


Thời gian sẽ trôi đi, nhưng dấu chân tốt đẹp, đầy tình yêu dân tộc, của một người cựu sinh-viên sĩ-quan Thủ-Đức sẽ ngàn năm còn đó.  Đây cũng là một vinh dự cho lực lượng Thủ Đức chúng ta.  Alpha Hùng là người Việt đầu tiên được đặt tên đường tại Hoa Kỳ.


​Huỳnh Hồng Quân


(Trích một đoạn trong lá tâm thư “Bên Dòng Sông Mississippi” của Alpha Huỳnh Hồng Quân, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu SVSQ Thủ-Đức, gửi các CH Đồng Môn).